GDPR

Varför använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att upprätta och hantera ditt personliga konto i syfte att ge dig en personlig och relevant upplevelse på Qstamp.

Vi ger dig detaljer om vilka erbjudanden som du har påbörjat samla stämplar på, hur många stämplar du har på varje erbjudande och vilka bonusar du har att hämta ut. Vi ger dig information om de erbjudanden som finns i din närhet och kommer även framöver ge dig möjligheten att få relevanta erbjudanden för just dig.

Vid registrering och öppnande av konto hos Qstamp, garanterar vi dig att dina stämplar och bonusar inte försvinner om din mobiltelefon av någon anledning försvinner eller slutar fungera.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi behandlar alltid din e-postadress och det lösenord du anger till oss när du registrerar dig på Qstamp. Vi behandlar även följande kategorier av personuppgifter som du uppger vid registrering.

● Födelseår

● Postnummer

● Kön

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter när du skannar QRkoder

● Varje skannad QRkod och vilket erbjudande den tillhör

● Antal uthämtade bonusar och vilket erbjudande den gäller.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter i anslutning till dina kakor när du besöker vår hemsida www.qstamp.se

● Klickhistorik

● Besöks och surfhistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Det är Websource solutions Stockholm ABs digitala partner som håller användareregistret, Websource solution Stockholm AB har inte tillgång till registret enbart statistik om hur många procent av användarna som bor i ett visst område eller hur många procent av användarna som t ex är män och/eller i en viss ålderskategori. Denna typ av statistik har även de företag som har erbjudanden i Qstampappen tillgång till.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan och i syfte att optimera webbplatsen och appen används en digital partner.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto är baserat på ditt medgivande när du registrerar dig i Qstampappen.

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ge dig relevanta erbjudanden är baserat på vårt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande till behandling av personuppgifter. Om du gör det upphör ditt konto hos Qstamp att existera och Qstamp kan inte tillhandahålla de tjänster som nämnts ovan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt Qstampkonto.

Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto, och om du väljer att göra det upphör ditt konto att existera och du betraktas som inaktiv. Vi behåller dina uppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om det pågår en öppen tvist.

Vi betraktar dig som inaktiv kontoinnehavare om du inte har

● Har haft stämplar eller bonusar på aktiva erbjudanden på 1års tid

● Inte har loggat in på 2års tid

Efter att ditt konto har avslutats raderas dina personuppgifter.

Din rätt att neka behandling av personuppgifter

Du har rätt att neka behandling av dina personuppgifter som baseras på Qstamps legitima intresse genom att kontakta info@qstamp.se. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla ovan nämnda tjänster till dig.